Baga/Chân chống/Bơm

Bơm Giyo GF-55PV (Made in Taiwan)
Bơm mini Honor MP3128
Chân chống nhôm 2 khấc
Gacbaga nhôm Darkrock LU-001