Phanh và phụ kiện

Củ phanh Avid BB7
Má phanh V Baradine 959V
Má phanh V Baradine 471C